Program

2013_back-home

Kamp Zelena Priča je koncipiran kao celodnevni program jezičkih, psiholoških, kreativnih, sportskih i ekoloških radionica koje su prilagođene uzrastu dece polaznika. Ideja Kampa Zelena Priča okupila je na jednom mestu stručnjake, priznate edukatore, koji će svojim znanjem i iskustvom učiniti ovaj kamp nezaboravnim, edukativnim i zabavnim iskustvom. Sve aktivnosti kampa osmišljene su i biće vođene od strane stručnih lica sa iskustvom u radu sa ovom ciljnom grupom i okolnosima u kojima se aktivnosti sprovode. Ideja kampa bazirana je na tematskim celinama (vazduh, zemlja, voda, vatra, planeta) svakog od pet dana koliko je predviđeno trajanje kampa.

Program Kampa Zelena Priča za decu napravljen je sa ciljem da deca poboljšaju kako komunikativne veštine na engleskom jeziku, tako i da se od najranijeg uzrasta upoznaju sa konceptom neformalnog učenja. Aktivnosti su prilagođene starosnoj dobi polaznika i pospešuju samopouzdanje pri korišćenju stranog jezika, kreativnost, motivaciju, asocijativni i kritički način razmišljanja, improvizaciju i aktivno učestvovanje u timskom radu.

Raspored
Kamp Zelena Prica program