O kampu

Iz dana u dan deca se sve više udaljavaju od prirode. Urbana naselja postaju „prirodno“ okruženje većine. Današnje generacije žive u digitalnom svetu i zaboravljaju ili prosto ne dobiju priliku da borave u prirodi. Naša dužnost je da svaku dečju priču obojamo u zeleno i da izmestimo dete u okruženje koje će zadovoljiti potrebe deteta kao istraživača, izviđača i podstaći njegov napredak. Priroda ima neizostavnu ulogu i veoma je važan segment u tom celovitom razvoju detata. Veliki potenicijali prirode kao „učionice“ ogledaju se i u činjenici da se aktivnostima u prirodi angažuju sva čula, razvijaja kreativnost, mašta, sposobnost komunikacije, povećava koncentracija, povezuju se neformalna igra i učenje, stvara se osećaj pripadnosti, neguju se saradnja i razvija liderstvo i poštovanje kako prema drugima u grupi, tako i prema drugim živim bićima. Takođe, poboljšava se zdravlje i podstiče se fizička aktivnost dece.

Kamp Zelena Priča je model kampa koji propagira aktivan raspust za decu u cilju razvijanja kreativne, kritičke i ekološke svesti. Sadržaj kampa je organizovan u 5 radnih dana i predviđa 40 dece u okviru dve nedeljne smene. U kampu mogu da učestvuju deca uzrasta 11 i 12 godina, sa područja Opštine Sombor. Atraktivni monoštorski tereni Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, dvadesetak kilometara od Sombora, u okviru  kamp naselja Crvenog krsta, u mestu Bački Monoštor, svojim prostorom idealnim za izučavanje ekosistema šuma, livada, stajaćih i tekućih vodotokova u potpunosti odgovara na zahteve Kampa Zelena Priča.

Program Kampa Zelena Priča za decu napravljen je sa ciljem da polaznici u kratkom vremenskom roku poboljšaju komunikativne veštine na engleskom jeziku, izgrade ekološku svest, razvijaju kreativnost i kritičko opažanje. Aktivnosti su prilagođene starosnoj dobi polaznika i pospešuju pre svega samopouzdanje pri korišćenju stranog jezika, kreativnost, motivaciju, asocijativni i kritički način razmišljanja, improvizaciju i aktivno učestvovanje u timskom radu. Atmosfera rada u grupama je opuštena kako bi učenici bili oslobođeni pritiska.

Potpunim izmeštanjem boravka i programskih aktivnosti u zeleno prirodno okruženje, Kamp Zelena Priča osmišljava načine približavanja prirode deci i dece prirodi.

Kamp Zelena Priča ispunjava potrebe dece i njihovih roditelja za letnjim vannastavnim aktivnostima i izmešta ih u prirodu. Program kampa je osmišljen tako da učesnici, u interakcijom sa prirodom, kroz sportske i rekreativne aktivnosti i male škole, koje oslikavaju pretežne delatnosti lokalnog geografskog područja, te kreativne radionice koje pospešuju razvoj ideja i drugačijeg pogleda na svet kod pojedinca i radionice engleskog jezika, namenjene širenju kulture engleskog govornog područja, rade na građenju samopouzdanja, timskog duha i kritičkog načina razmišljanja. Misija Kampa Zelena Priča je data sloganom Uključi prirodu! koji poziva, ne samo učesnike kampa, nego sve nas, da pritisnemo dugme uključi i ponovo počnemo da živimo za prirodu jer priroda živi za nas.

Priroda je priča o kojoj bi svi trebalo da pričamo.

Vizija Kampa Zelena Priča je da  proširi potrebu približavanja prirodi gradeći tim koji će moći da odgovori na zahteve šireg okruženja, a verujemo i međuregionalnog značaja.

Kamp-Zelena-Prica-lupa-deca
Kamp-Zelena-Prica-meredov