ELA international

Udruženje ELA International je nevladino udruženje, osnovano u leto 2014. radi ostvarivanja ciljeva edukacije dece i odraslih na engleskom jeziku. Glavni ciljevi Udruženja su učenje jezika i časovi konverzacije, unapređivanje i olakšavanje komunikacije na engleskom jeziku, pospešivanje kreativnih sposobnosti, improvizacije, asocijativnog i kritičkog načina razmišljanja kod dece i odraslih, metodama koje uključuju grupne i individualne aktivnosti, integracija talentovane socijalno ugrožene dece, uključivanje pojedinaca u aktivno učestvovanje u timskom radu, građenje i učvršćivanje samopouzdanja pojedinaca pri korišćenju stranog jezika, kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, edukacija i podizanje ekološke svesti građana kroz aktivnosti i radionice.

ELA International je tokom letnjeg rapusta 2014. organizovala „Letnju školicu konverzacije na engleskom jeziku“ sa maternjim govornicima. Radionice su bile usmerene na izgradnju samopouzdanja, ulivanje poverenja i entuzijazma pri korišćenju engleskog jezika i to u opuštenom i prijateljskom okruženju. Letnja školica je organizovana sa ciljem da polaznicima u kratkom vremenskom roku poboljša komunikativne veštine na engleskom jeziku istovremeno gradeći samopouzdanje, motivaciju i kreativnost. Časovi su bazirani na komunikativnoj metodologiji i sadrže različite elemente kreativnih i ekoloških radionica. Studio stranih jezika ELA je bio partner sa dugogodišnjim iskustvom u organizaciji različitih aktivnosti, radionica i kurseva za decu. Po završetku letnje školice, deca su pokazala ostvarenje ciljeva, pokazavši brz napredak, slobodu u komunikaciji i korišćenje engleskog jezika.

Tokom zimskog perioda 2014/2015. ELA International je organizovala niz kulturnih večeri sa gostima iz različitih zemalja. Ideja ovih druženja je bila širenje internacionalnog duha, upoznavanje sa različitim kulturama i korišćenje engleskog jezika. Kulturne večeri su bile jako posećene, a gosti su imali prilike da upoznaju našu kulturu kroz interakciju sa posetiocima.

Početkom 2016. godine ELA International, zajedno sa timom iz Studija stranih jezika ELA, organizovala je Konferencije za srednjoškolce: kreativni i IT poslovi, kao vid profesionalne orijentacije za osnovce i srednjoškolce. Edukatori su bili mladi stručnjaci iz domena dizajna, ilustracije, animacije, produkcije video igri, programiranja, neuronauke, aplikacija i dr.

Okupljajući i šireči krug stručnjaka, ELA International će uvek težiti da doprinese zdravom razvoju deteta i da svoju priču učini zelenom.

Zelena prica ELA international
Zelena prica ELA international 2